Thước dây dài bằng thép 30m Stanley 34-107N

Danh mục:
.
.
.
.