Combo máy Dewalt

Combo máy Dewalt là một bộ sưu tập các công cụ cầm tay của thương hiệu Dewalt, được đóng gói và bán cùng nhau như một gói tiết kiệm. Bộ combo thường bao gồm một loạt các công cụ như máy khoan vặn vít, máy cắt, máy đánh bóng, máy bào, máy thổi, máy hút bụi, và nhiều loại công cụ khác.

Combo máy Dewalt  DCD777 + DCF787 (DCK277M2)

Sản phẩm nổi bật

Combo máy Dewalt DCD777 + DCF787 + DCH133 (DCK372M2T)

SKU: DCK372M2T
Original price was: 10.700.000 ₫.Current price is: 10.170.000 ₫.

Combo máy Dewalt DCD778 + DCF887 + DCH133 (DCK369M2T)

SKU: DCK369M2T
Original price was: 11.200.000 ₫.Current price is: 10.640.000 ₫.

Combo máy Dewalt DCD777 + DCF787 + DCH133 (DCK372M3T)

SKU: DCK372M3T
Original price was: 11.700.000 ₫.Current price is: 11.120.000 ₫.

Combo máy Dewalt DCD778 + DCF887 + DCH133 (DCK369M3T)

SKU: DCK369M3T
Original price was: 12.200.000 ₫.Current price is: 11.590.000 ₫.

Trang chủ » Cửa hàng » Combo máy DEWALT

Hiển thị tất cả 24 kết quả

Combo máy Dewalt DCD777 + DCF787 (DCK277M2)

SKU: DCK277M2
Original price was: 7.500.000 ₫.Current price is: 7.130.000 ₫.

Combo máy Dewalt DCD777 + DCF787 (DCK277P2)

SKU: DCK277P2
Original price was: 7.900.000 ₫.Current price is: 7.510.000 ₫.

Combo máy Dewalt DCD777 + DCF787 + DCH133 (DCK372M2T)

SKU: DCK372M2T
Original price was: 10.700.000 ₫.Current price is: 10.170.000 ₫.

Combo máy Dewalt DCD778 + DCF887 + DCH133 (DCK369M2T)

SKU: DCK369M2T
Original price was: 11.200.000 ₫.Current price is: 10.640.000 ₫.

Combo máy Dewalt DCD796 + DCF887 + DCH273 (DCK368P2T)

SKU: DCK368P2T
Original price was: 14.600.000 ₫.Current price is: 13.870.000 ₫.

Combo máy Dewalt DCD796 + DCF887 + DCH273(DCK368P3T)

SKU: DCK368P3T
Original price was: 16.000.000 ₫.Current price is: 15.200.000 ₫.

Combo máy Dewalt DCD796 + DCG405 (DCK2080P2T)

SKU: DCK2080P2T
Original price was: 8.900.000 ₫.Current price is: 8.460.000 ₫.

Combo máy Dewalt DCD796/DCF887/(DCK266P2)

SKU: DCK266P2
Original price was: 8.950.000 ₫.Current price is: 8.510.000 ₫.

Combo máy Dewalt DCD996 + DCH273 (DCK229P2T)

SKU: DCK229P2T
Original price was: 12.200.000 ₫.Current price is: 11.590.000 ₫.

Combo máy Dewalt DCD996/DCF887/(DCK299P2)

SKU: DCK299P2
Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 9.030.000 ₫.

Combo máy Dewalt 12V DCD701 + DCF601 + 2pin 2Ah + sạc DCB112

SKU: DCK26701D2
Original price was: 5.150.000 ₫.Current price is: 4.900.000 ₫.

Combo máy Dewalt 12V DCD701 + DCF801 ( DCK28701D2 )

SKU: DCK28701D2
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 5.230.000 ₫.

Combo máy Dewalt 12V DCD706 + DCF601 + 2pin 2Ah + sạc DCB112

SKU: DCK26706D2
Original price was: 5.300.000 ₫.Current price is: 5.040.000 ₫.

Combo máy Dewalt 12V DCD706 + DCF801 (DCK28706D2)

SKU: DCK28706D2
Original price was: 5.650.000 ₫.Current price is: 5.370.000 ₫.

Combo máy Dewalt 20Vmax DCD708 + DCF809 ( DCK2008M2 )

SKU: DCK2008M2
Original price was: 7.400.000 ₫.Current price is: 7.030.000 ₫.

Combo máy Dewalt 20Vmax DCD708 + DCF809 ( DCK2008P2 )

SKU: DCK2008P2
Original price was: 7.700.000 ₫.Current price is: 7.320.000 ₫.

Combo máy Dewalt 20Vmax DCD709 + DCF809 ( DCK2009M2 )

SKU: DCK2009M2
Original price was: 7.600.000 ₫.Current price is: 7.220.000 ₫.

Combo máy Dewalt 20Vmax DCD709 + DCF809 (DCK2009P2)

SKU: DCK2009P2
Original price was: 7.800.000 ₫.Current price is: 7.410.000 ₫.

Combo máy Dewalt DCD777 + DCF787 + DCH133 (DCK372M3T)

SKU: DCK372M3T
Original price was: 11.700.000 ₫.Current price is: 11.120.000 ₫.

Combo máy Dewalt DCD778 + DCF887 + DCH133 (DCK369M3T)

SKU: DCK369M3T
Original price was: 12.200.000 ₫.Current price is: 11.590.000 ₫.

Combo máy Dewalt DCD796 + DCF880 (DCK2680M2)

SKU: DCK2680M2
Original price was: 7.300.000 ₫.Current price is: 6.940.000 ₫.

Combo máy Dewalt DCD796 + DCF887 (DCK384P2T)

SKU: DCK384P2T
Original price was: 11.500.000 ₫.Current price is: 10.930.000 ₫.

Combo máy Dewalt DCD796/DCF887/(DCK266M2)

SKU: DCK266M2
Original price was: 8.650.000 ₫.Current price is: 8.220.000 ₫.

Combo máy Dewalt DCD996/DCF887/(DCK299M2)

SKU: DCK299M2
Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 8.550.000 ₫.