Máy phay

Máy phay là một loại máy công cụ được sử dụng để gia công các vật liệu rắn, chẳng hạn như kim loại, nhựa và gỗ. Máy phay sử dụng một dụng cụ cắt quay để loại bỏ vật liệu khỏi phôi.

Máy phay dùng PIN (2)

Trang chủ » Cửa hàng » Máy phay

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Máy phay

Máy phay là một loại máy công cụ được sử dụng để gia công các vật liệu rắn, chẳng hạn như kim loại, nhựa và gỗ. Máy phay sử dụng một dụng cụ cắt quay để loại bỏ vật liệu khỏi phôi.

Máy phay để làm gì?

 • Gia công các vật liệu rắn, chẳng hạn như kim loại, nhựa và gỗ.
 • Tạo ra nhiều loại bề mặt khác nhau, bao gồm:
  • Bề mặt phẳng
  • Bề mặt cong
  • Bề mặt rãnh
  • Bề mặt hình dạng

Ai nên lựa chọn Máy phay?

 • Những người cần gia công các vật liệu rắn.
 • Những người cần tạo ra các bề mặt có độ chính xác cao.
 • Các thợ cơ khí, thợ mộc, thợ gia công kim loại,...
 • Các doanh nghiệp sản xuất, chế tạo,...