Máy thủy bình

Máy thủy bình là một thiết bị quang học được sử dụng để đo chênh lệch độ cao giữa các điểm trên mặt đất theo phương pháp đo cao hình học (đo bằng tia ngắm nằm ngang). Độ chính xác của máy thủy bình phụ thuộc chủ yếu vào độ nhạy bén của ống thăng bằng dài và độ phóng đại của ống kính.

Máy thủy bình Bosch GOL 26D Professional (không bao gồm phụ kiện)

Sản phẩm nổi bật

Trang chủ » Cửa hàng » Máy thủy bình

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Máy thủy bình

Máy thủy bình là một thiết bị quang học được sử dụng để đo chênh lệch độ cao giữa các điểm trên mặt đất theo phương pháp đo cao hình học (đo bằng tia ngắm nằm ngang). Độ chính xác của máy thủy bình phụ thuộc chủ yếu vào độ nhạy bén của ống thăng bằng dài và độ phóng đại của ống kính.

Máy thủy bình để làm gì?

Máy thủy bình là một thiết bị quang học được sử dụng để đo chênh lệch độ cao giữa các điểm trên mặt đất theo phương pháp đo cao hình học (đo bằng tia ngắm nằm ngang)

  • Đo cao các điểm trên mặt đất: Máy thủy bình được sử dụng để đo độ cao của các điểm trên mặt đất, phục vụ cho công tác xây dựng, khảo sát,...
  • Kiểm tra độ bằng phẳng của mặt nền: Máy thủy bình được sử dụng để kiểm tra độ bằng phẳng của mặt nền, phục vụ cho công tác xây dựng.
  • Thiết kế và thi công các công trình kiến trúc: Máy thủy bình được sử dụng để thiết kế và thi công các công trình kiến trúc.
  • Đo độ cao của các công trình thủy lợi: Máy thủy bình được sử dụng để đo độ cao của các công trình thủy lợi, phục vụ cho công tác vận hành và bảo trì.

Ai nên lựa chọn Máy thuỷ bình?

Máy thủy bình phù hợp với những đối tượng sau:

  • Các kỹ sư trắc địa: Máy thủy bình là một thiết bị quan trọng trong công tác trắc địa.
  • Các kỹ sư xây dựng: Máy thủy bình được sử dụng trong công tác xây dựng để đo cao các điểm trên mặt đất, kiểm tra độ bằng phẳng của mặt nền,...
  • Các kiến trúc sư: Máy thủy bình được sử dụng trong công tác thiết kế và thi công các công trình kiến trúc.
  • Các kỹ sư thủy lợi: Máy thủy bình được sử dụng để đo độ cao của các công trình thủy lợi.